Фёсарёйнаг ирон литературё
(Фёсарёйнаг ирон литературё)

Йё Фыдыбёстёйё чи фёхицён, дардёй йём чи дзыназы, уыцы ирётты сфёлдыстад уёлдай зынаргъ у, Ирыстонёй чи фёхицён, канд уыцы адёмён нё, фёлё Ирыстоны чи цёры, уыдонён дёр. Ацы уацмыстё  чиныгкёсджыты зёрдётём ёнцонёй арынц фёндаг, уымён ёмё сё астёумагъз Райгуырён бёстёмё уарзындзинады, патриотизмы темё у.